مجلس شهدا


وب سایت مجلس شهدا وبسایت جامع در مورد شهدای عظیم الشان که این طراحی توسط تیم طراحای والفجر گراف صورت گرفنه
یکی از خصوصیات این سایت میتوان به اختصاصی بودت قالب سایت اشاره کرد که با متد های روز برنامه نویسی طراحی و پیاده سازی شده است
http://majlesshohada.ir

برخی از نظرات

ارسال نظر

نام
ایمیل
وب سایت
پیام